Hyperbar oksygenterapi

Behandling i trykkammer hjelper mange

Trykkammer

Trykkammerbehandling heter på fagspråket hyperbar oksygenbehandling. Behandlingen går ut på å øke omgivelsestrykket rundt hele kroppen og samtidig puster pasientene inn rent oksygen fra en maske. Det er en rekke ulike tilstander som kan behandles og er primær behandling ved trykkfallsyke og gassemboli

Ett av våre trykkammer
Ett av våre trykkammer

Hva skjer

Kombinasjonen av trykk og oksygen gjør at oksygenet blir tatt opp i blodbanen og transportert rundt til hele kroppen i mye større grad enn vanlig. Mengden oksygen i kroppen blir så stor at man i prinsippet kan leve helt uten blod inne i trykkammeret.

En høy oksygenmengde i blodet hjelper kroppens hvite blodlegemer med å drepe bakterier.

Har du oksygenfattig vev i kroppen kan trykkbehandlingen danne nye blodårer og den sørger også for at sår gror raskere.

Hvilke behandlinger kan behandles i trykkammer?

Trykkammer er standard behandling ved trykkfallsyke og gassemboli (gassbobler i blodbanen). Dette er tilstander hvor det haster med å komme til kammer-behandling.

Ved en rekke andre tilstander kan behandlingen være et tillegg til annen behandling. Dette kan være tilstander som kullosforgiftning, knusningsskader, livstruende infeksjoner, livstruende blodtap, infiserte implantater, forebygge forkalkning, kroniske sår, hørselstap, blodpropp i blodåren til øyet, fatigue, med mer.

Vi følger internasjonale anbefalinger for hva som bør behandles i trykkammer. Endringer i behandlingsindikasjoner kan derfor forekomme.

I kammeret kan pasientene høre på radio eller lese bøker og blader. Trykkammeret har også store skjermer hvor vi viser TV-programmer eller film. Det er også mulig å ha med eget lesestoff og filmer.

Sikkerhet i kammeret

Det økte trykket i kammeret sammen med oksygenet fra maskene gir økt brannfare i trykkammeret. Derfor er det svært strenge regler for hva du kan ta med. Det er absolutt forbudt å ta med seg fyrstikker, lightere, batterier og elektronikk eller lignende til trykkammerlokalet. Det er heller ikke lov med sko inne i kammeret.

Hva er bivirkningene ved behandlingen?

Det er veldig få bivirkninger av hyperbar oksygenbehandling. Noen kan oppleve problemer med å utligne trykket i ørene, spesielt dersom man er forkjølet. Etter noen behandlinger venner pasientene seg til å utligne trykket.

Behandlingsvarighet

De fleste planlagte behandlingene varer om lag en til halvannen time. Ved øyeblikkelig hjelp varierer behandlingslengden betydelig.

Antall behandlinger er avhengig av diagnosen og hvordan responsen er på behandlingen.

Det pågår nå en klinisk studie på OIU med pasienter som allerede er amputerte. Målet er å se om trykktankbehandling kan gjøre at amputasjonsstumpen tilheles bedre og at pasientene slipper å re-amputere så ofte slik tilfellet er for svært mange av pasientene pr i dag.

Eksterne kilder

I disse artiklene vises det til at hyperbar oxygenbehandling har svært gode resultater med stråleskader etter behandling av kreft:

Kreftforeningen sier:

Stråleskader i hud, slimhinner, blodkar og knokler kan forbedres ved at man puster inn ren oksygen mens man er i et trykkammer (en slags dykkerklokke). Behandlingen kalles Hyperbar Oksygenbehandling – HBO (helse-bergen.no). Behandlingen i trykkammer er den eneste kjente behandlingen som gir bedre heling av stråleskadet vev. Trykkammerbehandling kan forbedre blodforsyningen slik at det skadede vevet kan bli helt eller delvis normalt igjen.

Kilde: Kreftforeningen.no